تاریخ امروز۱۰ خرداد ۱۳۹۹

درباره ما

نوپانیشت

نوپانیشت به عنوان اولین رسانه معرفی استارتاپ ها، نشست ها و رویدادهای استارتاپی و تولید محتوا
در زمینه کسب و کارهای استارتاپی استان مازندران تشکیل شده است. مهم ترین رسالت تیم
نوپانیشت تقویت اکوسیستم استارتاپی در استان مازندران و جهت دهی به این اکوسیستم در مسیر
درست با همکاری سازمان ها و بازیگران این اکوسیستم در استان می باشد. تیم اجرایی و فنی
نوپانیشت متشکل از فعالین، متخصصین بنیانگذاران استارتاپ های فعال در استان مازندران می باشد،
که تجربه ودانش تخصصی در زمینه کسب و کارهای استارتاپی در کشور و به صورت خاص در استان
مازندران را داشته اند.